LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER A L’ACONDICIONAMENT D’ESPAIS TURÍSTICS FONTCALDA (PAM 2020)

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 41.397,13€, dins la convocatòria PAM 2020, per a "l'acondicionament d'espais turístics Fontcalda". El pressupost total de l'obra és de 179.987,50€.

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER A L’ACTUACIÓ “BÉNS I SERVEIS AFECTATS PEL TEMPORAL GLÒRIA” (3 ACTUACIONS)

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 31.169,50€, dins la convocatòria de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals 2020. El pressupost de l'actuació és de 32.810€.

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ PER A L’ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI PER ACTIVITATS SOCIOCULTURALS A GANDESA

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció de 27.371,38€€ per a "l'adequació de l'edifici per activitats socioculturals" a Gandesa amb un pressupost de 36.028,39€

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER A L’ARRANJAMENT DEL C. BUENOS AIRES

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 39.971,62€ a l'Ajuntament de Gandesa, dins del PAM 2019. L'obra a realitzar és l'arranjament del c. Buenos Aires, que té un pressupost de 49.964,53€.

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CONNEXIÓ D’EDIFICIS MUNICIPALS A LA XARXA DE CALOR DE PROXIMITAT

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 26.333,25€ per a la "Instal·lació de connexió d'edificis municipals a la xarxa de calor de proximitat" (PAM 2020). El pressupost de l'obra és de 35.111,94€.

Go to Top