Recollida cartutxos impresores i fax

Podeu deixar els cartutxos de tinta o tonners de impresores i fax als contenidors habilitats per a tal us que trobareu a diferents llocs del poble:

Ajuntament
Pl. Espanya 1
Horari: de 8:00 h a 15:00 h.

Oficina Municipal de Turisme de Gandesa
Av. Catalunya 7

Biblioteca Municipal de Gandesa
C/ Asís Garrote s/n