Altres serveis

Jutjats
Avda. Joan Perucho 4
Tel: 977 42 16 26
Fax: 977 42 17 06

Registre civil
Avda. Joan Perucho 4
Tel: 977 42 16 27
registre.civil.gandesa@xij.gencat.net

Notaria
Avda. Catalunya 3, 1er.
Tel: 977 42 00 16

Farmacia (Farmàcia de guàrdia)
C/ Major 5
Tel: 977 42 09 11

Església de la Mare de Déu de l’Assumpció
Pl. de l’Església
Tel: 977 42 01 34

Estació d’autobusos de Gandesa
Av. Catalunya, núm. 41
Tel: 977420270