EL DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT DE GANDESA PER A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE, ANUALITAT 2022

15 novembre 2023|

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, concretament la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi ha atorgat a l'Ajuntament de Gandesa una subvenció per a la Gestió Forestal Sostenible, anualitat 2022. Han atorgat subvenció per als annexes 3, 4 i 5: Annex 3 (Exp. Núm. TE33708722): Xarxa viària per a la gestió dels boscos. Subvenció atorgada 4.160,00€ (100% cost subvencionat) Annex 4 (Expedient Núm. TE43715622): Actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics. Subvenció atorgada 29.890,02€ (100% cost subvencionat) Annex 5 (Expedient Núm. TE53727222): Prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal. Subvenció atorgada 29.985,00€ (100% [...]

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLLIMÀTICA, ANUALITAT 2022

26 octubre 2023|

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 25.745,48€ per actuacions relatives a la transició energètica i acció climàtica, anualitat 2022: Línia 4: Residus. Punt d'Emergència recollida brossa (10.000€) Línia 1: Equipament Espai Test Agrari Gandesa (12.942,82€) Línia 3: Biomassa. Projecte caldera biomassa (2.802,66€) El pressupost total de les actuacions realitzades és de 37.158,10€

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA HA CONCEDIT UNA SUBVENCIÓ PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “CANALITZACIÓ AIGÜES PLUVIALS ZONA ESPORTIVA” 2022

19 octubre 2023|

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 26.269,95€ per a l'execució de l'obra "Canalització aigües pluvials zona esportiva", amb un pressupost de 39.271,68€, dins la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022.

El Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques ha concedit una subvenció per a l’execució de l’obra “Rehabilitació de l’edifici de serveis del balneari de la Fontcalda per a centre d’interpretació de la natura”

29 setembre 2023|

El "Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques" òrgan depenent del Departament  d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Gandesa per un import de 99.988,65€, per a l'execució de l'obra "Rehabilitació de l'edifici de serveis del balneari de la Fontcalda per a centre d'interpretació de la natura", l'obra te un cost de 196.880,91€.

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA, ANUALITAT 2022

21 setembre 2023|

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció per la transició energètica i acció climàtica, anualitat 2022. Concretament ha subvencionat: la línia 1 (Prevenció Local d'Incendis Forestals) per a la millora de les instal·lacions de l'Espai Test per al foment de la ramaderia extensiva. Import de la subvenció 13.994,54€ la línia 4 (Accions de foment de la recollida selectiva i prevenció de residus) per a la construcció d'un punt d'emergència de recollida de la brossa domèstica regulat. Import de la subvenció 10.000€  

El Ministerio de Cultura y Deporte ha concedit una subvenció de 200.000,00€ a l’Ajuntament de Gandesa per a l’execució de l’obra “Accessibilitat i acondicionament dels espais museitzats del Centre d’Estudis de la Batalla de l’Ebre”

20 setembre 2023|

El Ministerio de Cultura y Deporte ha concedit una subvenció de 200.000,00€ per a l'execució de l'obra "Accessibilitat i acondicionament dels espais museitzats del Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre". Aquesta obra té un cost de 253.883,52€.