El Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques ha concedit una subvenció per a l’execució de l’obra “Rehabilitació de l’edifici de serveis del balneari de la Fontcalda per a centre d’interpretació de la natura”

29 setembre 2023|

El "Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques" òrgan depenent del Departament  d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Gandesa per un import de 99.988,65€, per a l'execució de l'obra "Rehabilitació de l'edifici de serveis del balneari de la Fontcalda per a centre d'interpretació de la natura", l'obra te un cost de 196.880,91€.

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA, ANUALITAT 2022

21 setembre 2023|

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció per la transició energètica i acció climàtica, anualitat 2022. Concretament ha subvencionat: la línia 1 (Prevenció Local d'Incendis Forestals) per a la millora de les instal·lacions de l'Espai Test per al foment de la ramaderia extensiva. Import de la subvenció 13.994,54€ la línia 4 (Accions de foment de la recollida selectiva i prevenció de residus) per a la construcció d'un punt d'emergència de recollida de la brossa domèstica regulat. Import de la subvenció 10.000€  

El Ministerio de Cultura y Deporte ha concedit una subvenció de 200.000,00€ a l’Ajuntament de Gandesa per a l’execució de l’obra “Accessibilitat i acondicionament dels espais museitzats del Centre d’Estudis de la Batalla de l’Ebre”

20 setembre 2023|

El Ministerio de Cultura y Deporte ha concedit una subvenció de 200.000,00€ per a l'execució de l'obra "Accessibilitat i acondicionament dels espais museitzats del Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre". Aquesta obra té un cost de 253.883,52€.  

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022

28 juliol 2023|

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022 concretament: Per a dotació d'equipament digital per a reunions a l'Ajuntament: 1.969,31€ Per a ciberseguretat a l'Ajuntament: 2.201,39€  

ROGRAMA DE SUPORT A LES DONES EN L’ÀMBIT RURAL I URBÀ

28 juliol 2023|

L’Ajuntament de Gandesa ha desenvolupat el PROGRAMA DE SUPORT A LES DONES EN L’ÀMBIT RURAL I URBÀ, en el marc del MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. S’han beneficiat d’aquest programa 3 dones participants que han realitzat tota la formació completa.