LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE GESTIÓ DE PLAGUES URBANES I ANIMALS DOMÈSTICS, CONVOCATÒRIA 2023

21 març 2024|

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 8.839,00€ per actuacions de gestió de plagues urbanes i animals domèstics. Concretament l'Ajuntament ha dut a terme actuacions d'erradicació de plagues de mosca, paneroles, coloms, tèrmits... i també ha dut a terme la recollida, custòdia i gestió d'animals domèstics abandonats. aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ DE LA LÍNIA 3 DEA 2023, INCLOSA A LES SUBVENCIONS DE PERSONAL DE SOCORRISME A LES PLATGES I PISCINES MUNICIPALS

20 març 2024|

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 1.456,25€ per al manteniment i tallers de desfibril·ladors. L'Ajuntament de Gandesa ha fet el manteniment de tots els desfibril·ladors que hi ha al  municipi i ha fet tallers certificats i destinats a la ciutadania per saber com funciona un desfibril·lador.   Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER AL CONTROL SANITARI DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ, L’AIGUA DE LES PISCINES MUNICIPALS I LA LEGIONEL·LA A LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 2023

20 març 2024|

La Diputació de Tarragona ha atorgat una ajuda de 10.000,00€ per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals 2023. S'ha fet analítiques per al control higienicosanitari de l'aigua dels vasos de les piscines. S'ha comprat productes químics per garantir la qualitat de l'aigua de les piscines. S'han fet tractaments contra la legionel·la a instal·lacions municipals.   Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona

EL DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT DE GANDESA PER A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE, ANUALITAT 2022

15 novembre 2023|

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, concretament la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi ha atorgat a l'Ajuntament de Gandesa una subvenció per a la Gestió Forestal Sostenible, anualitat 2022. Han atorgat subvenció per als annexes 3, 4 i 5: Annex 3 (Exp. Núm. TE33708722): Xarxa viària per a la gestió dels boscos. Subvenció atorgada 4.160,00€ (100% cost subvencionat) Annex 4 (Expedient Núm. TE43715622): Actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics. Subvenció atorgada 29.890,02€ (100% cost subvencionat) Annex 5 (Expedient Núm. TE53727222): Prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal. Subvenció atorgada 29.985,00€ (100% [...]