La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de Gandesa del Pla d’Acció Municipal (anualitat 2022). 

En aquest cas, la subvenció de la Diputació de 140.482,31€ va destinada a l’obra “Urbanització de la Plaça de les Corts de Gandesa” amb un pressupost de 200.689,01€.

El termini previst de finalització de les obres és el 30 de juny de 2024.