Anunci de convocatòria i bases en el marc del procés d’estabilització d’ocupació temporal (Publicat el 28/12/2022)

Modificació de les Bases (Publicada el 05/06/2023)


Modificació oferta pública ocupació 2022 Exclusió de la plaça laboral Auxiliar atenció telefònica i presencial publicada 13 de gener de 2023

Modificació oferta pública ocupació 2022 Exclusió 1 plaça laboral Auxiliar administrativa Biblioteca publicada el 4 de setembre de 2023

Modificació oferta pública ocupació 2022 Exclusió de la plaça laboral Bidell Escoles Públiques publicada el 10 de juny de 2024


ANNEX 1 _MODEL INSTÀNCIA PERSONAL LABORAL FIX DA 6 IO DA 8 LLEI 20 21

MODEL DE DECLARACIÓ DE MÈRITS (ANNEX A LA INSTÀNCIA)