LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ DEL PAM 2020 PER L’ARRANJAMENT DEL FERM DE LA CALÇADA DEL C/ BASSA D’EN GAIRE

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció del PAM 2020, per un import de 29.322,06€ per a  l'obra "Arranjament del ferm de la calçada del c/ Bassa d'en Gaire". El pressupost de l'obra és de 36.649,96€.

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció per a inversions en habitatges municipals per a destinar-los a desenvolupar polítiques socials

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció de 10.000€ per a inversions en habitatges municipals per a destinar-los a desenvolupar polítiques socials. Covocatòria 2019.

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ PER A LA GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS.

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 1.938,66€ per a la reducció d'espècies plaga i una subvenció de 706,38€ per a la reducció de mosquits, mosca i vespa asiàtica, Convocatòria 2020.

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS DOMÈSTICS

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 2.000€, a l'Ajuntament de Gandesa, per a la realització d'actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics. Convocatòria 2020.

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES I EDUCATIVES, DESPESES COVID-19

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 12.000€ per a activitats culturals, esportives i educatives durant la COVID-19 (Convocatòria 2020).

No hi ha extensions per instal·lar o activar. <a href="%1$s" title="Return to the Dashboard">Return to the Dashboard</a>

Go to Top