LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER A L’ACTUACIÓ “BÉNS I SERVEIS AFECTATS PEL TEMPORAL GLÒRIA” (3 ACTUACIONS)

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 31.169,50€, dins la convocatòria de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals 2020. El pressupost de l'actuació és de 32.810€.

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ PER A L’ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI PER ACTIVITATS SOCIOCULTURALS A GANDESA

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció de 27.371,38€€ per a "l'adequació de l'edifici per activitats socioculturals" a Gandesa amb un pressupost de 36.028,39€

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER A L’ARRANJAMENT DEL C. BUENOS AIRES

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 39.971,62€ a l'Ajuntament de Gandesa, dins del PAM 2019. L'obra a realitzar és l'arranjament del c. Buenos Aires, que té un pressupost de 49.964,53€.

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CONNEXIÓ D’EDIFICIS MUNICIPALS A LA XARXA DE CALOR DE PROXIMITAT

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 26.333,25€ per a la "Instal·lació de connexió d'edificis municipals a la xarxa de calor de proximitat" (PAM 2020). El pressupost de l'obra és de 35.111,94€.

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ DEL PAM 2020 PER L’ARRANJAMENT DEL FERM DE LA CALÇADA DEL C/ BASSA D’EN GAIRE

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció del PAM 2020, per un import de 29.322,06€ per a  l'obra "Arranjament del ferm de la calçada del c/ Bassa d'en Gaire". El pressupost de l'obra és de 36.649,96€.

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció per a inversions en habitatges municipals per a destinar-los a desenvolupar polítiques socials

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció de 10.000€ per a inversions en habitatges municipals per a destinar-los a desenvolupar polítiques socials. Covocatòria 2019.

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ PER A LA GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS.

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 1.938,66€ per a la reducció d'espècies plaga i una subvenció de 706,38€ per a la reducció de mosquits, mosca i vespa asiàtica, Convocatòria 2020.

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS PER A LA PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS DOMÈSTICS

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 2.000€, a l'Ajuntament de Gandesa, per a la realització d'actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics. Convocatòria 2020.

Go to Top