La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 7.048,44€ per a millorar l’equipament i l’adquisició de béns mobles a l’alberg de temporers, amb un pressupost de 8.292,29€ convocatòria 2022.