El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, concretament la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi ha atorgat a l’Ajuntament de Gandesa una subvenció per a la Gestió Forestal Sostenible, anualitat 2022. Han atorgat subvenció per als annexes 3, 4 i 5:

  • Annex 3 (Exp. Núm. TE33708722): Xarxa viària per a la gestió dels boscos. Subvenció atorgada 4.160,00€ (100% cost subvencionat)
  • Annex 4 (Expedient Núm. TE43715622): Actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics. Subvenció atorgada 29.890,02€ (100% cost subvencionat)
  • Annex 5 (Expedient Núm. TE53727222): Prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal. Subvenció atorgada 29.985,00€ (100% cost subvencionat)