Visualització de mapes i carrers

Visualitzador de mapes

Visualitzador de mapes, personalitzat, presentant en el seu corresponent àmbit territorial diverses capes de cartografia bàsica i temàtica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i d’altres institucions, punts d’interès i altra informació que pugui ser aportada a través de l’IDEC

Visualitzador de carrers

Visualitzador del mapa carrerer del municipi corresponent, amb opcions de cerca per domicili postal, cerca geogràfica, zoom, inclusió de punts d’interès, equipaments i serveis públics, etc.

També pots consultar la guia de carrers de Catalunya