ANUNCI I APROVACIÓ OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

BASES I CONVOCATÒRIA

ANUNCI CONVOCATÒRIA

RESOLUCIÓ LLISTA ASPIRANTS ADMESOS/EXCLOSOS, COMPOSICIÓ TRIBUNAL, DIA I HORA DE LES PROVES SELECTIVES

PUNTUACIÓ FINAL DE LES PROVES SELECTIVES