L’Espai Test Agroramader de Gandesa, ha estat finançat dintre del projecte d’innovació “Red de Espacios Test Agrarios”, amb un pressupost a nivell nacional per a tot el projecte de 567.500€, cofinançats al 80% per la Unió Europea, aportant fons el Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, per al desenvolupament dels espais test a Espanya.

En el cas de la intervenció realitzada a Gandesa, l’actuació ha consistit en la construcció d’un tancat per a cabres amb l’objectiu d’acollir un tester que desenvolupi l’activitat ramadera a la partida de Els Comuns. El pressupost total destinat a l’actuació de Gandesa ha estat de 79.485,38€, cofinançats per el “Fondo Español de Garantia Agraria” (Ministeri d’Agricultura), la Diputacdió de Tarragona, i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal de la Terra Alta.

L’objectiu que es persegueix en la creació d’aquests espais és el relleu generacional en la ramaderia, la valorització d’aquest ofici, la conservació dels boscos, i la contribució al desenvolupament econòmic de les zones rurals.