L’Ajuntament de Gandesa ha rebut un ajut per import de 10.139,98€ amb suport dels fons FEADER per a la cnostrucció de pistes de desembosc a la forest pública d’aquest ajuntament dins de l’expedient de la Gestió Forestal Sostenible núm. TE33707519, anualitat 2019.