La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 26.269,95€ per a l’execució de l’obra “Canalització aigües pluvials zona esportiva”, amb un pressupost de 39.271,68€, dins la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022.