La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 35.000,00€ per a l’arranjament de camins municipals (tram del camí de la Vall de Navarro), amb un pressupost de 37.135,96€.