La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció per a la transició energètica i acció climàtica, anualitat 2021. Concretament ha subvencionat:

  • Línia 1: Incendis Forestals: “Adequació Espai Test”: 14.389,50€ (pressupost 24.182,82€)
  • Línia 2: PAESC: “Millores en l’enllumenat existent”: 19.374,00€ (pressupost 26.636,85€)
  • Línia 4: Residus: “Campanya millora recollida selectiva”: 9.682,00€ (pressupost 11.266,31€)