La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 41.397,13€, dins la convocatòria PAM 2020, per a “l’acondicionament d’espais turístics Fontcalda”. El pressupost total de l’obra és de 179.987,50€.