La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció del PAM 2020, per un import de 29.322,06€ per a  l’obra “Arranjament del ferm de la calçada del c/ Bassa d’en Gaire”. El pressupost de l’obra és de 36.649,96€.