El “Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques” òrgan depenent del Departament  d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Gandesa per un import de 99.988,65€, per a l’execució de l’obra “Rehabilitació de l’edifici de serveis del balneari de la Fontcalda per a centre d’interpretació de la natura”, l’obra te un cost de 196.880,91€.