CCTA – Serveis d’assistència i assessorament jurídic i psicològic per al Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

S’ha publicat al perfil del contractant del Consell Comarcal de la Terra Alta, els plecs de clàusules administratives i tècniques per al contracte de serveis d’assistència i assessorament jurídic i psicològic per al Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

El termini per fer-ho finalitza el dia 10 de març a les 23:59h