Anunci de suspensió de llicències urbanístiques i d’activitat. Podeu descarregar PDF des d’AQUÍ