REGLAMENT DE LA BIBLIOTECA DE GANDESA

La biblioteca pública, segons defineix el Manifest de la UNESCO de la Biblioteca Pública en la seva versió de 1994, és un centre local d’informació que té com a missió facilitar l’accés lliure i sense límits al coneixement, al pensament, a la cultura i a la informació.
La Biblioteca és un servei públic municipal d’atenció al ciutadà, el qual tindrà dret a accedir-hi lliurement i utilitzar els seus serveis en l’horari d’obertura al públic, sense cap mena de restricció per raons de tipus ideològic, ètnic o social, i sempre que es respecte la normativa específica de la Biblioteca.
Aquest reglament té per objecte regular el funcionament i la prestació pública de serveis de la Biblioteca de Gandesa Doctor Mossèn Joan Baptista Manyà I Alcoverro.