El passat 26 de març es va publicar al DOGC la convocatòria de les subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans per a l’any 2018.

Les persones interessades trobaran els models i la documentació a la pàgina web de l’Agència d’Habitatge de Catalunya:

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Subvencions_arranjament_interior?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Habitatge