http://treball.joveterraalta.org/job/gandesa-2-purchasinginventory-specialist/

Si esteu interessats/des en el lloc de treball heu de clicar M’INTERESSA o seguir les indicacions especificades a l’oferta.