Per a més informació consultar el següent enllaç de la pàgina web de la Diputació de Tarragona:  http://www.dipta.cat/ca/serveis/rh-pao/peo-pla-docupacio-terra-alta-2018