La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 4.485,61€ per a la millora de la qualitat de l’aigua (convocatoria 2017) que consisteix en:

  • Instal·lació analitzador clor
  • Panell regulació clor
  • Bomba bàsica
  • Depòsit dosificador