La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció d’interessos de préstec que ascendeix a 8,41€, anualitat 2018.