La Diputació de Tarragona a atorgat a l’Ajuntament de Gandesa una subvenció per import de 217.077,00€ per les obres de Rehabilitació dels c. Horta, c. Santa Maria i c. De la Presó amb càrrec al PAM 2017.