A partir del Dilluns 30 de març fins al dia 9 d’abril de 2020, les oficines municipals no prestaran el servei d’atenció al públic. Telèfons i correus electrònics per realitzar tràmits, consultes i sol·licituds telemàtiques:

TELÈFON D’ATENCIÓ CIUTADANA: 977420007

Correus electrònics:

Atenció ciutadana:                                          ajuntament@gandesa.cat

Tràmits varis, certificats i padró:                     jmbaulo@gandesa.cat

Autoritzacions crema agrícola:                       mandres@gandesa.cat

Urbanisme:                                                     urbanisme@gandesa.cat

Alcaldia:                                                           alcaldia@gandesa.cat