Amb motiu de la convocatoria d’Eleccions Municipals i al Parlament Europeu resta exposat al públic el Cens Electoral del municipi durant el termini comprès entre els diez 8 i 15 d’abril de 2019 (ambdòs inclosos).