E-1715 CUINER/A DE COL·LECTIVITATS

Si esteu interessats/des en el lloc de treball, heu de clicar M’INTERESSA o seguir les indicacions especificades a l’oferta.