http://treball.joveterraalta.org/job/gandesa-2-oficial-i-peo-de-la-construccio/

Si esteu interessats/des en el lloc de treball, heu de clicar M’INTERESSA o seguir les indicacions especificades a l’oferta.