http://treball.joveterraalta.org/job/reg-de-la-terra-alta-terra-alta-2-auxiliar-administratiu-va/

Si esteu interessats/des en el lloc de treball heu de clicar M’INTERESSA o seguir les indicacions especificades a l’oferta