http://treball.joveterraalta.org/job/reg-de-la-terra-alta-terra-alta-3-oficial-1a/

Si esteu interessats/des en el lloc de treball, heu de clicar M’INTERESSA o seguir les indicacions especificades a l’oferta.