http://treball.joveterraalta.org/job/camping-els-ports-arnes-2-llimpiesa/

Si esteu interessats/des en el lloc de treball, heu de clicar M’INTERESSA o seguir les indicacions especificades a l’oferta.