http://treball.joveterraalta.org/job/terra-alta-comarca-4-assistencia-a-persones-dependents/

Si esteu interessats/des en el lloc de treball, heu de clicar M’INTERESSA o seguir les indicacions especificades a l’oferta.