El Consell Comarcal de la Terra Alta disposa d’una Borsa de Treball de conductor/a de maquinària del servei d’arranjament de camins, des de fa un any, que ha quedat esgotada.

Les funcions a realitzar es troben a les Bases que regeixen el procés selectiu per a la provisió d’un lloc de conductor/a per a la motonivelladora

Bases borsa conductor