Fes-te lo carnet

Ompliu les dades si us voleu fer el carnet de la Biblioteca, envieu-les i quan vingueu a la biblio, ja el tindreu fet.

(En compliment de la vigent Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la gestió dels serveis dels centres del Sistema de Lectura Pública (SLP). Podran ser comunicades a qualsevol institució o centre integrant del SLP. Excepte en els casos de cessions previstes legalment, no seran comunicades a persones o institucions alienes al SLP sense el vostre consentiment previ.
En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a la BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GANDESA.)

Si ja teniu un carnet del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, no en necessiteu un de nou.

El/la titular del carnet és responsable dels préstecs que s’hi facin.

Els/les menors d’edat necessiten la signatura del pare/mare o tutor/a per fer el carnet.

Els/les menors que no tinguin document d’identitat, han de posar el del pare/mare o tutor/a.

Fitxa d’inscripció

Nom (obligatori)

Cognoms (obligatori)

Adreça (obligatori)

Codi Postal (obligatori)

Telèfon (obligatori)

Document d'Identitat (amb lletra) (obligatori)

Data de Naixement (obligatori)

Correu Electrònic(obligatori)

captcha