Clàusules i licitació de la concessió administrativa de l’ús privatiu del domini públic municipal del bar cafeteria del casal municipal El Rossinyol. Exp. C-22018.