La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció per al control de plagues: mosquit tigre i mosca negra, dins la convocatoria 2016, d’import 1.513, 24€.