La Diputació de Tarragona atorga a l’Ajuntament una subvenció per les despeses corrents 2016 (manteniment de vies publiques), dins la convocatoria del Pla d’Acció Municipal 2013/2016, anualitat 2016 per import de 3.156,38€.